งานตาข่าย


ตาข่ายเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ละทิ้งไม่ได้ เพื่อให้การเล่นฟุตบอลสนุกสนาน ไม่ต้องวิ่งเก็บลูกบอล เมื่อลูกออกนอกเขตสนาม