งานโครงสร้าง


รูปทรงแข็งแรงออกแบบให้เหมาะสมกับสนาม โครงสร้างที่มั่นคง แข็งแรง ทนแรงลมและพายุแม้อยู่ในที่โลงแจ้ง