งานระบบไฟสนามฟุตบอล


คุณภาพของระบบไฟ ต้องควบคุมและใช้งานง่าย จากจุดเดียว และแน่นอน วัสดุอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน (มอก) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและผู้เล่นทุกคน