หญ้าจัดสวน หญ้าสนามบอล

หญ้าจัดสวน

เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
ไม่ต้องตัดหญ้า ไม่ต้องรดน้ำทุกวันกลมกลืนกับธรรมชาติแทบแยกไม่ออก นุ่มนวลต่อการสัมผัส เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ไม่ต้องตัดหญ้า ไม่ต้องรดน้ำทุกวัน

สนามฟุตบอล หญ้าเทียม

ทนแดด, ทนฝน, ลักษณะคลายหญ้าจริงมาก หนานุ่ม