เกี่ยวกับเรา

   

        Greenygroup เป็นทีมงานผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสนามหญ้า เพราะเราเริ่มออกแบบและก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตั้งแต่ยุคแรกของสนามเช่าเตะ

        ซึ่งในขณะนั้น จะมีผู้รับก่อสร้างสนามฟุตบอลเพียง 2-3 รายเท่านั้นและหญ้าที่ใช้ในสนามล้วนเป็นหญ้าธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งหญ้านวลน้อย,

        หญ้าเบอร์มิวด้าและหญ้าพาสพาลั่ม เป็นต้น

        ตลอดหลายปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการของสนามฟุตบอลได้เปลี่ยนไป โดยมีทางเลือกมากขึ้นจากเดิมซึ่งมีแต่หญ้าธรรมชาติ

        Greenygroup ได้เริ่มพัฒนาความรู้เรื่อง หญ้าเทียม เรื่อยมาตั้งแต่นั้น ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ในระบบพื้นสนาม (Sub Base)

        ระบบการติดตั้ง หญ้าเทียม แบบมาตรฐาน นี่เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น, พัฒนาการและความเข้าใจในการออกแบบและ

        การก่อสร้างสนามฟุตบอลตลอดมา 

Visitors: 251,136