จัดสรรงบประมาณ  เน้นคุณภาพสนามเป็นหลัก

จัดการงบประมาณที่คุ้มค่า

เพื่อที่ผู้ลงทุนจะได้ใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
โดยคำนึงถึงคุณภาพสนามเป็นหลัก

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *